Hier begon het in 1954 op één biljart


De vereniging werd in 1954 opgericht door o.a. Henk Boerman, Jan Denkers, Joop Momberg en Gerrit Klein Winkel in het  "Feestgebouw" zoals Concordia aan de Raadhuisstraat werd genoemd in de volksmond. Er werd gestart met één team welke later in het jaar zich aansloot

bij de "Koninklijke". Vanuit de eerste jaren is weinig bewaard gebleven

.Op deze foto staan enkele biljarters van het eerste uur met o.a. Jan Denkers, Joop Momberg, Antoon Wansink. Alle namen zijn niet bekend helaas

 

Op deze foto uit de ze

Henk van Dam, Wim Veenhuis, Gunter Staal, Wim Teunissen en Wim Hilferink

 Een groot toernooi werd in 1969 georganiseerd, namelijk de Ankerkader 47-1 ereklasse Nationale finale.
Toenmalig bestuur v.l.n.r. Jan Denkers, Gerrit Klein Winkel, Henk van Dam, Gunter Staal en Theo Ibink.
Tussen Henk van Dam en Gunter Staal zit Hans Vultink


 

Op deze foto staan de finalisten van de Grote Prijs van Hengelo in 1979 v.l.n.r.
Staande Riny Luimes, Jan Blom, Hans Evers winnaar, Wim Teunissen 2e plaats, ....Takkenkamp, Henk Meerbeek
zitten Jan Tijdink 3e plaats, Henk van Embden en Harrie Hendriks


 

 

Op deze foto ziet u de huldiging van de eerste ereleden in het bestaan van de biljartvereniging
Henk Boerman en Gerrit Klein Winkel.
op de foto v.l.n.r. Gerrit Klein Winkel, Gerda Boerman, Henk Boerman en burgemeester De Boer die een wandklok als herinnering uitreikte.
Gerrit Klein Winkel overleed op 19 oktober 1995 en Henk Boerman overleed 28 oktober 2000

 

 

De jubileumcommissie in 1979 bestond uit:
Wim Tesselaar, Henk Hesselink, Johan van Dijk, Johan Derksen en Arie te Slaa 

 

Op deze foto staan de finalisten
Robert Haverkamp, Raymond Jolij, , Gitte Boerman, Michiel Jansen, Patrick Jansen en Mark Jansen

 

 

in december 1985 werd door Concordia'54 als eerste vereniging binnen district Doetinchem
het zwarte tenue wat in die tijd verplicht was ingeruild voor kleur
Op de foto staan
Aloys Groot Bruinderink, Henk Hesselink, Dick Teunissen, Johnnie Pelskamp, Dik de Berk, René Groot Bruinderink, Bennie Besselink, Jan Oortgiesen,Marius Hartemink, Wim Groot Bruinderink, Theo Ibink, Wim Boerman, Theo Dimmendaal, Gerrit van der Lende, Jan Roelofsen, René Jolij, Arie te Slaa, Derk Jansen, Henk Boerman, Willy Derksen, Herman van Haarlem, Wim Welmers en Jan Klein Hekkelder

 

 

Verhuizing van de Raadhuisstraat 34 naar de Spalstraat 40
In 1990 moesten we helaas afscheid nemen van ons clublokaal aan de Raadhuisstraat daar Wim en Ada Boerman die als uitbater fungeerden de zaak ging sluiten door omstandigheden. Wij, als vereniging betreuren nu heden ten dage nog steeds deze beslissing. We hebben in de 36 jaar daar vele mooie herinneringen liggen en zullen altijd dankbaar zijn voor het vele goede wat wij daar mochten beleven. Nogmaals vanaf deze plek willen wij Gerda (overleden) , Henk (overleden in oktober 2000), Ada en Wim (overleden) enorm bedanken voor deze prachtige periode die we daar beleefde.

 

 

Op deze foto staat Theo Dimmendaal die van 1985 tot 1992 als voorzitter fungeerde.
Hij was voorzitter tijdens de  verhuizing naar Hotel Leemreis


 

Theo Dimmendaal en de toen als sponsor fungerend Willy Derksen

 

Op deze foto staan de finalisten van de nationale finale toekomstklasse jeugd in februari 1992

Hieronder de eindstand zoals deze toen werd getoond op een zelfgemaakt bord.


 

 

Dit zijn de deelnemers van de Nederlandse fina
  zittend op biljart werd kampioen.

 

De deelnemers en arbiters tijdens de finale driebanden 2e klas december 1996
Op deze foto staan de finalisten met Harrie Mentink uit Wichmond (2e van links) die met de eer ging strijken

Hier werd op 21 januari 2002 door leden van onze vereniging Tonny Visser naar de kerk gedragen vanaf Hotel Leemreis (ons clublokaal)

Wij bewaren aan hem hele goede herinneringen zeker in de aanvangsperiode met de samenwerking tussen clublokaal en vereniging. Hij wist voor de vele werkzaamheden binnen het district  zich gewaardeerd als

Op de ledenvergadering van 10 juni 2004 werd besloten om de leden Theo Ibink en Willy Derksen
te benoemen tot ereleden. Theo die toen al reeds ziek was wist dit zeer te waarderen.
Theo was in de meer dan veertig jaar een actief lid en heeft bestuurswerk en heel veel hand en spandiensten verricht bij de vele wedstrijden die wij organiseerden. Nooit was haast een beroep op hem tevergeefs. Hij overleed op 29 oktober 2004 en werd door leden van onze vereniging in en uit de kerk gedragen. Op de foto boven Theo met de oorkonde die hij trots laat zien. Hieronder zie je Willy Derksen waarvan een beschrijving even verderop is te lezen

 

Grote Prijs van Bronckhorst

WIM BERENPAS  van biljartvereniging De keu wist ongeslagen de Grote Prijs te winnen.
In alle wedstrijden wist hij vanuit een grote achterstand zich telkens weer als winnaar uit de strijd doen komen.
De eindstand is: 1. WIM BERENPAS 36 PUNTEN 2. GERRIT VANDER LENDE 29 PNT
3. GERTIE TEUNISSEN 28 PNT en  4 JAAP VAN HERWAARDE 25 PNT

 

 

Andre Gieling wint bij het libre de Grote prijs.
Op zondag was het de beurt aan de librespelers die in twee poules waren ingedeeld. Een poule met André Gieling (Concordia’54), Dick Posthouwer (Concordia”54) en Ben Beuling van Habi uit Halle was de ene poule die onder 1,50 gemiddelde speelt. De poule die boven de 1,50 speelt bestond uit Frans Notten (De Keu Hengelo), Bennie Haverkamp (Concordia’54) en Han Bruggink van de Velswijk. In elke poule gingen de beste twee over naar de kruisfinales. Dit waren Dick Posthouwer, Han Bruggink, André Gieling en Bennie Haverkamp. André Gieling en Han Bruggink wisten de halve finale te winnen en troffen elkaar in de finalewedstrijd om de 1e en 2e plek. André Gieling had zijn zenuwen beter onder controle en wist als winnaar van de Grote Prijs te eindigen. De strijd om de 3e en de 4e plaats was een prooi voor Dick Posthouwer.
v.l.n.r. Frans Notten, Bennie Haverkamp, André Gieling, Han Bruggink en Dick Posthouwer

 

Tijdens de finale van het district Doetinchem in de zesde klas libre 2004 is 
Diana Kuykhoven van biljartvereniging Concordia’54 ongeslagen kampioen geworden. In de biljartlocatie van biljartvereniging Concordia’54 bij hotél, café, restaurant Leemreis in Hengelo Gld werd deze finale gespeeld. Ze kreeg de overwinning echter niet cadeau want na vier rondes op zaterdag prijkte Gerry Posthouwer, ook van BV Concordia’54 met het hoogste moyenne fraai aan de leiding. Echter in de laatste drie ronden wist Gerry niet meer te winnen. Freek Barink van De Paasberg stond vierde na zaterdag, wist Gerry onderuit te halen en hiermee schoof hij op naar de derde plaats. Jennytha Jansen van Concordia’54 die niet echt sterk speelde wist wel de punten te behalen die recht gaven op de tweede plaats.   vlnr staand Jennytha, Freek, Gerry, Marina en Andrea zittend de kampioene Diana en Francis Koster
Bij de Gewestelijke wedstrijden eindigde Diana als vijfde

 

Onverwacht het bericht op 1 januari 2008 dat overleden is ons erelid
WILLY DERKSEN
Willy betekende veel voor onze vereniging en we verliezen in hem een persoon die met zijn nodige humor
altijd klaar stond als we een beroep op hem deden.
Hij heeft vele jaren een bestuursfunctie bekleed en tevens was hij in zijn tijd dat hij zijn zaak had als
clubsponsor ook financieel een stimulerend figuur.
Op donderdag 31 januari 2008 is overleden Gerda Boerman.
Gerda heeft vele jaren als een echte gastvrouw met grote hartstocht achter onze vereniging gestaan.
We zijn haar heel dankbaar voor deze.

 

 

Met ingang van seizoen 2008-2009 is Biljartvereniging het Hoekje opgeheven en hiervan melden een negental leden zich aan bij onze vereniging.
Ze speelden reeds in seizoen 2007 - 2008 in ons clublokaal.


 

overleden op zondag 28 september 2008 onze biljartvriend   Ronald Buijting

 

Tijdens de regiovergadering van Regio Noord Oost Nederland op woensdag 11 februari 2009 heeft Johan Taken vanwege zijn vele verdiensten voor de biljartsport de gouden erespeld van de KNBB ontvangen.

Johan heeft in ons district diverse bestuursfuncties vervuld en is ook nog een flink aantal jaren penningmeester geweest van de regio NON.

De gouden erespeld is hem namens de KNBB overhandigd door Evert Hulleman, voormalig voorzitter van de regio NON en momenteel bestuurslid van de sectie carambole van de KNBB.

Zo nam hij de taak van Jan Francois op jeugdige leeftijd over bij het district Doetinchem en omstreken.

Als biljarter wist hij ook enkele kampioenschappen op zijn naam te schrijven.

Hij is van Biljartvereniging het Averenck na het opheffen van café Michels naar het Hoekje gegaan.

In beide verenigingen was hij bestuurder waar een ieder veel waardering voor wist op te brengen.

Na het verlaten van het districtsbestuur waar hij erelid van werd bij het afscheid ging hij naar het gewest Noord Oost Nederland waar hij een uitmuntende penningmeester/bestuurder was.

Bij zijn afscheid in de winter van 2008 - 2009 kreeg  hij terecht de Gouden erespeld van de KNBB uitgereikt.

Johan kwam bij de recreanten van onze vereniging en later bij het opheffen van biljartvereniging het Hoekje ook als actief lid naar ons toe.

Vele plannen had hij nog tot de ongeneeslijke ziekte zich openbaarde.

Deze wedstrijd was er één die hij niet kon winnen, ondanks zijn niet aflatende gevoel voor humor en positieve instelling.

Ook namens district Doetinchem en omstreken (Johan was op dat moment al erelid van het district) willen wij Johan bedanken voor zijn inzet en de uiterst prettige wijze waarop hij zijn taken vervuld heeft.

Johan overleed op 19 mei 2009 op 64 jarige leeftijd. 

Tijdens  een feestmiddag werd een demonstratie artistiek biljarten gegeven door Manfred Hekerle en
Martin van Rhee. Op de foto vlnr Manfred Hekerle, Jan Roelofsen, Fred Hofman en Martin van Rhee

 

Nick van Wijnen kampioen Gewestelijk bandstoten 5e Klas
Op de Nationale finale eindigde Nick als zevende


 

Jan Roelofsen erelid benoemd in 2014

 

Op zaterdag 30 augustus 2014 waren vier jubilarissen te vieren. Namelijk Arie te Slaa 40 trouwe jaren (op de foto samen met zijn vrouw Ineke te Slaa).
Vijf en twintig jaar lid waren op dat moment
Eddie Tangelder, links op de foto,
Wim Groot Bruinderink en Jan Sanders (waren niet aanwezig tijdens de feestavond)
Fred Hofman overhandigde de oorkondes die hier verbonden zijn.


 

 

Biljartvereniging Concordia ’54 25 jaar bij Leemreis (persbericht)


Het is dit jaar vijf en twintig jaar geleden dat de locatie aan de Raadhuisstraat met de naam Concordia zijn poorten helaas sloot. De daar zetelende biljartvereniging moest een beslissing nemen. Of doorgaan in een andere locatie of stoppen met de biljartactiviteiten.
Na ampel beraad werden diverse locaties bekeken en contacten gelegd. Bij de familie Visser die Hotel, café, restaurant en zaal beheren werd ook de vraag voorgelegd om hier te kunnen biljarten. De zoon Tonny was direct enthausiast. Hij wist zijn ouders samen met de strakke lobby van Willy Derksen en Freddy Hofman zover te krijgen om met de vereniging in zee te gaan. De beide biljarts die bij Concordia stonden werden door de familie Boerman heel geschikt aan de vereniging verkocht.
In de loop van de 25 jaar zijn hier in de zaal al een honderdtal toernooien afgewerkt van onderlinge toernooien, districtswedstrijden, Gewestelijke toernooien  tot en met een aantal Nationale kampioenschappen. In de eerste jaren werd de scepter gezwaaid door Gerard en Maria die langzaam maar zeker bij de biljartwereld veel waardering ondervonden en ondervinden door de prima verzorging tijdens de wedstrijden.
De vereniging Concordia’54 heeft geweldige jaren mogen meemaken tijdens de samenwerking. Lief en leed werden gedeeld waarbij het wegvallen van leden vaak zwaar is, in het bijzonder het veel te vroeg overlijden van Tonny Visser.
Voor enkele jaren terug nam Raymond het roer over van Pa en Ma (die nog steeds actief zijn gebleven voor de biljartvereniging). Hij blijkt ook een groot hart te hebben voor de biljartsport en toont zich elke keer weer een prima gastheer wat als resultaat heeft dat de spelers graag naar de Spalstraat in Hengelo komen.
Op 5 september werd een tijdens een informele bijeenkomst de familie bedankt voor de geweldige jaren die de samenwerking heeft opgeleverd.
Op de foto ziet u de voorzitter Fred Hofman die een gezandstraalde spiegel aanbiedt aan Raymond en zijn ouders Gerard en Maria wie de waardering van de vereniging uitspreekt, ook het bloemetje voor Maria is zeker op zijn plaats.

 

3 teams als kampioen uit de bus het 2e team werd 2e op het gewest in 2019

Overleden seizoen 2019 - 2020

Dick Teunissen overleed op 14 augustus 2019 en heeft veel betekend voor de vereniging als vrijwilliger bij toernooien en oudejaarsdag. Ook vele jaren penningmeester geweest


Rene Jolij overleed 18 juli 2019 Hij was voorzitter van 1983 t/m 1988

Actieve leden Overleden 2020

8 juli 2020

Theo Groot Bruinderink

28 juli 2020

Maria Visser

6 augustus 2020

Antoon Meerbeek

28 juni 2020

Donald Kaag     2021 - 2022


Fred Hofman benoemd als erelid na vele jaren bestuurslid o.a. penningmeester en vele jaren voorzitter

 Jan Hendriks Nederlands Kampioen Libre eerste klasse