Reglementen bij de Grote Prijs van Bronckhorst


Enkele reglementen

puntentelling *    
elke volledig gemaakte percentage van 10 % is 1 punt
gelijkspel is voor elke speler 11 punten
de winnaar krijgt 12 punten

Bij gelijk eindigen 

Bij gelijk aantal punten wordt eerst gekeken naar het onderling resultaat tegen elkaar.
Is het dan nog gelijk wordt het percentage van de gemaakte caramboles
t.o.v. de te maken caramboles aangehouden.
Is het dan nog gelijk wordt het percentage welke de hoogste serie aangeeft aangehouden.
Is het dan nog gelijk wordt het percentage welke de hoogste steunserie aangeeft aangehouden.

speler komt niet opdagen

Als een speler niet komt opdagen is hij uitgesloten van verdere deelname.


kleding
Het is niet noodzakelijk in biljartkleding te verschijnen, uiteraard wel aan te bevelen

arbitrage
 
er wordt vanuit gegaan dat er sportief wordt gespeeld en in de voorronden wordt
er geen arbitrage aangesteld. Vrijwillig arbitreren is natuurlijk toegestaan.

rooster
De volgorde van binnenkomst bepaald het rooster. De eerste twee spelers die
het lokaal betreden spelen tegen elkaar. De tweede wedstrijd gaat tussen de
verliezer van deze partij tegen de derde binnengekomen speler.
Als derde partij wordt de winnaar van de eerste partij tegen de derde speler.
Bij 4 personen in de poule gaan de 2 eerst aanwezige spelers tegen elkaar op tafel 1
en de 2 anderen op tafel 2. De verliezer van tafel 1 speelt op tafel 1 tegen de winnaar
van de partij op tafel 2. De winnaar van tafel 1 speelt op tafel 2 tegen verliezer tafel 2.
De derde partij wisselen de winnaars uit de tweede wedstrijd weer van tafel.

aanvang wedstrijden

De aanvang van de wedstrijden is bepaald op 20.00 uur maar mag in onderling overleg
ook op een vroeger tijdstip aanvangen.
;