Biljartvereniging Concordia '54
clublokaal Leemreis Hengelo Gld

Jaarverslagen Dasgcompetitie 

2011 -2012

Op het gebied van de Persoonlijke Kampioenschappen is vermeldenswaardig dat in ons https://strato-editor.com/.cm4all/uproc.php/0/imported/.recreanten2012%25203%2520april%25202012.jpg/picture-400?_=18273837bc8

clublokaal zowel een voorwedstrijd als finale 3e klas Libre is gespeeld. Wim Vruggink wist
deze finale op het nippertje te winnen; Ben Haverkamp bleef in zijn laatste wedstrijd op 69
van de 70 te maken caramboles steken en eindigde daardoor als tweede in de
eindrangschikking. Bij de Gewestelijke kampioenschappen te Hoogeveen reikte Wim
Vruggink niet verder dan een derde plaats.
Tijdens de Districtsfinale Driebanden derde klas legde Ben Haverkamp beslag op de zevende
plaats. Wim Vruggink werd hier vierde.
Bij de Districtsfinale Libre 5e klas wist Jozef Schabbink als tweede te eindigen.
Het Onderlinge Clubkampioenschap Recreanten 2012 is op dit moment nog in volle gang
Arie van der Lende en Jozef Schabbink hebben hun lidmaatschap bij Concordia '54 opgezegd,
terwijl Gerard Visser alleen nog als reserve in competitieverband wil fungeren. Het aantal
actieve spelers zou hierdoor erg minimaal worden indien we het komende seizoen weer met 3
teams in de middagcompetitie willen uitkomen. Gelukkig hebben 2 mensen belangstelling
getoond om wellicht lid van onze vereniging te worden. We hebben beiden dan ook ingedeeld
bij ons Onderlinge Clubkampioenschap 2012 en hopen dat ze het zo leuk vinden dat ze in de
competitie willen gaan meespelen.

2012-2013

Afgelopen seizoen heeft er bij team 3 een uitbreiding plaatsgevonden met 2 nieuwe leden te weten,
Rob van Kampen en Henk Biezeman, welke ook aan de Recreanten competitie hebben deelgenomen.
Arie van der Lende was in dit team gestopt met biljarten. Team 3 is dit jaar in poule D als 12de geëindigd. In team 2
was voor het begin van de competitie Jozef Schabbink afgehaakt; het team ging zonder hem in
ongewijzigde samenstelling verder en wist een 7de plaats in de eindrangschikking van poule C te behalen.
Team 1, in dezelfde samenstelling als vorig jaar uitkomend in poule B, vertoefde halverwege de competitie nog op de
bovenste plaats, maar kon dit de tweede helft niet vasthouden. Ze eindigden uiteindelijk als 4de. Tijdens de Districtsfinale
Driebanden 3e klas legde Ben Haverkamp beslag op een vijfde  plaats. Wim Vruggink werd hier vierde.
De Districtsfinale Libre 3e klas welke in zaal Leemreis werd gehouden leverde voor Ben Haverkamp een vijfde plaats op.
Tijdens de voorwedstrijden Persoonlijke Kampioenschappen 3e klas Libre in april jl. eindigden Ben Haverkamp
als 11de en misschien dat Ben Haverkamp als 1e reserve hier ook nog voor wordt opgeroepen.
Wim Vruggink als 7de. Bij de PK voorwedstrijden driebanden 3e klas plaatste Wim Vruggink zich voor de finale;
Het Onderlinge Clubkampioenschap Recreanten 2013 is in overleg met de teamleiders verschoven naar augustus.
Dit vanwege het feit dat er op dit moment wekelijks voorwedstrijden van Persoonlijke Kampioenschappen zijn en
er voor het begin van de nieuwe competitie relatief weinig activiteiten op het programma staan.
Kortom, het afgelopen seizoen was er één zonder echte hoogtepunten, maar ook zonder dieptepunten. I
Wim Vruggink  denkt dat hij voor bijna alle recreanten spreekt door te stellen dat deze
met veel plezier binnen onze vereniging hebben kunnen en mogen biljarten.
2013-2014 
Per september 2013 zijn we met 13 in competitieverband
uitkomende leden begonnen aan de middagcompetitie
Gelukkig is er gedurende het seizoen niemand afgevallen.
Weliswaar hebben zich ook geen nieuwe leden aangemeld,
terwijl we daar wel op hoopten door het Onder:ing
Clubkampioenschap Recreanten dit jaar vanwege :.r, : t-iarig
bestaan uit te breiden met spelers van buiten onze ver',niging.
De uitslag van de middagcompetitie 2013/2014 (in dezelfde teamsamenstelling als vorig jaar) is als volgt:
Team 1 uitkomend in poule B werd zesde
Team 2 uitkomend in poule D werd derde
Team 3 uitkomend in poule E werd negende
Het Onderling Clubkampioenschap Recreanten 2012 /2013 was
als proef verschoven van direct na de competitie naar
augustus (2013). Dit is door de tegenvallende deelname niet voor herhaling vatbaar. De einduitslag was:
l. Johan Hartgerink
2. Toon Stortelder
3. Ben Haverkamp
4. Wiel Olders
Zoals al aangegeven werd het Clubkampioenschap 2013/2014
meteen na de afgelopen competitie gespeeld met de mogelijkheid om deel te nemen door buitenstaanders.
Moeilijkheid daarbij was het inschatten van de speelsterkte van niet competitiespelers.
De einduitslag:
l. Gerard Geurts (Keijenborg), 2. Toon Stortelder, 3. Eddo Kóhler en 4. Jan Roelofsen


2014 - 2015 

Per september 2014 zijn we met 12 in competitieverband uitkomende leden begonnen . Gerard Visser heeft
helaas het wedstrijdspelen vaarwel moeten zeggen. gelukkig voelt hij zich nog wel met ons verbonden

en heeft vaak als schrijver assistentie verleend, waarvoor hartelijk dank
Wederom kunnen we melden dat iedereen het seizoen heeft kunnen afmaken. 

Jammer dat er vanuit het 50 plustoernooi geen nieuwe meldingen zijn te noteren
De eindrangschikking van de teams is als volgt:

Team 1 in poule B eindigde als vijfde, Team 2 in poule D werd vierde, Team 3 in poule werd vijfde
De in 2014 begonnen uitwisseling met VOP werd in april gespeeld waar Concordia voor het eerst met
de eer ging sstrijken.Afgelopen seizoen werden er weer diverse PK wedstrijden en voorronden in
ons clublokaal gehouden met Wim Vruggink als wedstrijdleisder.
Bij de prijsuitreiking van de finales zijn de spelers aangenaam verrast door de foto die ze meekregen.
Jan Roelofsen geeft altijd zijn medewerking hieraan door een foto te maken en te bewerken met naamvermelding. 

Op 15 en 16 oktober 2014 werd in zaal Leemreis de Districtsfinale bandstoten 2e klasse gespeeld
Johan Peters van Thuvinne werd kampioen, Ben Haverkamp vierde en Wim Vruggink vijfde.
Tijdens de Districtsfinale driebanden derde Klasse eindigde Wim Vruggink als vijfde
Tijdens de Districtsfinale libre 3e klasse eindigde Wim Vruggink als tweede2015-2016
Per september 2015 zijn we met 11 in competitieverband uitkomende leden begonnen aan de middag-
competitie. Helaas was dit net niet voldoende om met drie teams aan de competitie deel te kunnen nemen.
Wederom kunnen we gelukkig melden dat iedereen het seizoen vol heeft kunnen maken en dat er zich
geen excessen hebben voorgedaan. Wel heeft Wiel Olders veel gezondheidsproblemen gehad, zodat
hij zijn geliefde biljarten naar de achtergrond zag verdwijnen. Hij heeft dit seizoen maar 1 partij gespeeld.
Tijdens het 55 plus toernooi heeft Ton Otte aangegeven dat hij zich bij Concordia wil aansluiten en
hebben we misschien het komende seizoen weer de mogelijkheid om met 3 teams deel te nemen aan
De eindstand van de finale gespeeld op 20 mei 2016 in zaal Leemreis
1. Rob van Kampen (midden) 22 punten, 2. Eddo Köhler (rechts) 20 punten en
3. Herman van der Lende (links) 14 punten
de competitie. Er was eerst sprake van het feit dat alle deelnemers aan de dagcompetitie 2016/2017
met teams van 3 spelers zouden gaan spelen. Daar er vanuit Noord Nederland protesten kwamen
zijn voorstellen hiervoor één jaar vooruit geschoven.
De eindrangschikking in de middagcompetitie 2015/2016 is als volgt:
Team 1 uitkomend in poule B eindigde als tiende
Team 2 uitkomend in poule D eindigde als zevende
Jaarverslag 2015 - 2016 BV Concordia'54
De in 2014 begonnen uitwisseling met de middagcompetitie spelers van V.O.P. (Doetinchem) heeft ook
in 2015 plaatsgevonden. Op 25 mei 2016 staan de volgende wedstrijden tussen 4 teams al weer op de rol.
Afgelopen seizoen werden er weer diverse P.K. voorwedstrijden en/of finales in onze locatie gehouden.
Ook afgelopen jaar verraste Jan Roelofsen de deelnemende spelers met een groepsfoto met alle namen
er op.
Op 25 en 26 augustus 2015 werd in zaal Leemreis het P.K. Districtsfinale Libre 3e klasse gespeeld.
Alfred Jansen van het Gildehuis werd eerste en gaat namens ons District in mei 2016 naar de finale
van het Gewest. Ben Haverkamp legde beslag op de derde plaats.
Op 13 en 14 oktober 2015 werd wederom in zaal Leemreis het P.K. Districtsfinale Bandstoten 2e
Klasse gespeeld. Hennie Scheerder van de Veemarkt wist zich te plaatsen voor de Gewestelijke finale.
Gerrit Susebeek van Habi legde beslag op de tweede plaats en Wim Vruggink eindigde als derde.
Tijdens de P.K. voorwedstrijden Libre 2e klasse wist Wim Vruggink zich als vijfde van de 16
deelnemers te plaatsen voor de finale. Op 24 en 26 november 2015 vond deze plaats bij de Buitenmolen
te Zevenaar. Na aanvankelijk verlies te moeten incasseren eindigde Wim Vruggink net naast het
podium op de vierde plaats. In zijn laatste en beste partij maakte hij de 80 caramboles uit in 16  
beurten.
Op 22 en 23 december 2015 werd in zaal de Harmonie te Didam het P.K. Districtsfinale Driebanden
3e Klasse gehouden. Wim Vruggink werd hierbij voorlaatste. Ben Haverkamp echter kwam
gedurende de wedstrijden steeds beter in zijn spel, bleef ongeslagen en speelde de laatste partij
met een moyenne van 0,923. Nadelige consequentie hiervan is wel dat Ben tijdens de Gewestelijke
finale in mei 2016 per wedstrijd acht caramboles meer moet maken.
Op dit moment (eind april 2016) loopt 's middags het kampioenschap Libre voor 55 plussers
met 12 deelnemers, waar iedereen (na een advertentie in Contact) op in kon schrijven.
Regelmatig horen we van onze tegenstanders dat ze het prettig vertoeven vinden in onze locatie
omdat ze met goed materiaal mogen spelen en weinig hinder van derden ondervinden.
Met dank aan Raymond.

2016-2017

Per september 2016 zijn we met 14 in competitieverband uitkomende leden begonnen aan de middag-
competitie. Gelukkig was dit net voldoende om met drie teams aan de competitie deel te kunnen nemen.
Wederom kunnen we gelukkig melden dat iedereen het seizoen vol heeft kunnen maken en dat er zich
geen excessen hebben voorgedaan. Wel heeft Wiel Olders nog steeds veel gezondheidsproblemen en
heeft dan ook maar 1 keer acte de préséance kunnen geven.
Het komende seizoen spelen de poules A en B in de dagcompetitie met teams van 3 spelers.
Voor de poules C, D en E is er geen wijziging voorzien in het aantal spelers per team.
De eindrangschikking in de dagcompetitie 2016/2017 is als volgt:
Team 1 uitkomend in poule B eindigde als achtste
Team 2 uitkomend in poule D eindigde als zesde
Team 3 uitkomend in poule E eindigde als elfde
Jaarverslag 2016 - 2017 BV Concordia'54
Dit jaar heeft het 50 plus toernooi niet direct nieuwe leden opgeleverd. Wel hebben een aantal leden
van andere verenigingen onze sfeer opgesnoven en ze gaven er blijk van dat ze het prettig hebben
gehad. De uitslag van de finalemiddag was:
1. Herman van der Lende
2. Rob van Kampen
3. Bert Masselink
4. Bennie Voskamp
De in 2014 begonnen uitwisseling met de middagcompetitie spelers van V.O.P. (Doetinchem) heeft
op 3 mei 2017 plaatsgevonden. Er werd deze middag als test gespeeld met de nieuwe moyenne
intervallen voor het komende seizoen. In zijn algemeenheid kunnen we stellen dat spelers tot een
moyenne van 1,40 geen problemen hebben met de nieuwe tabel, maar hier is wezenlijk ook niet veel
gewijzigd. Anders ligt dit met spelers boven de 1,40 grens. Vooral spelers in poule B zullen na de
wedstrijd snel weer naar huis kunnen, want er zal hier ongeveer 30 % minder gespeeld worden.
(teruggang in te maken caramboles + teruggang van 4 naar 3 spelers)
Afgelopen seizoen werden er weer diverse P.K. voorwedstrijden en/of finales in onze locatie gehouden.
Ook afgelopen jaar verraste Jan Roelofsen de deelnemende spelers aan een finale  met een groepsfoto
met alle namen er op.
Tijdens de P.K. voorwedstrijden wisten Ben Haverkamp en Wim Vruggink geen finaleplaats te
bewerkstelligen. In de 2e klasse Libre kreeg laatstgenoemde zelfs een halve degradatie aan de broek.
Ook Ben Haverkamp ontkwam niet aan een halve degradatie; dit was in de tweede klasse driebanden.
Waarom wil de PK leider Theo Rutjes graag vaak bij Leemreis laten spelen? Omdat we hier
beschikken over twee prima biljarttafels, prachtige scoreborden, veel ruimte en geen of weinig
hinder van andere activiteiten. We hopen dat dit nog lang zo mag blijven.


2017-2018 

Per september 2017 zijn we met 21 in competitieverband uitkomende leden begonnen aan de middag-
competitie. Dit is 7 biljarters meer dan vorig jaar en dat komt vooral doordat het eerste team van de
Keu is overgekomen naar Concordia. In elk van de 5 poules kwam een team van Concordia uit.
Helaas hebben we op 28 september 2017 afscheid moeten nemen van Wiel Olders uit Dinxperlo.
Dat hij een fervent liefhebber van onze sport was blijkt wel uit het feit dat hij iedere thuiswedstrijd
het er voor over had om vanuit zijn plaats naar Hengelo te komen. Naast het biljarten heeft hij zijn
medebiljarters veel plezier gebracht met zijn innemende humor.
De eindrangschikking in de dagcompetitie 2017/2018 is als volgt:
Team 1 uitkomend in poule A eindigde als achtste
Team 2 uitkomend in poule B eindigde als achtste
Team 3 uitkomend in poule C eindigde als negende
Team 4 uitkomend in poule D eindigde als achtste
Team 5 uitkomend in poule E eindigde als elfde
Jaarverslag 2017 - 2018 BV Concordia'54
Dit jaar namen maar liefst 32 personen deel aan het 50 plus toernooi. Wellicht dat bij een aantal
van hen de interesse gewekt is om ook voor de komende competitie de biljartkeu ter hand te nemen.
De uitslag van de finalemiddag was:
1. Gerhard van Kampen
2. Jan van der Lende
3. Jan Masselink
Afgelopen jaar heeft er twee maal een uitwisseling met W.S.S. uit Westendorp plaatsgevonden.
Ook zijn er tegen de 2 biljartteams van "den Ooiman" onderlinge wedstrijden gehouden.
Afgelopen seizoen werden er weer diverse P.K. voorwedstrijden en/of finales in onze locatie gehouden.
Ook afgelopen jaar verraste Jan Roelofsen de deelnemende spelers aan een finale met een groepsfoto
met alle namen er op. Jan heeft ook de finalespelers van het 50 plus toernooi een mooie foto als
herinnering meegegeven.
Jan Hendriks kwam goed voor de dag tijdens de P.K. finale Libre 1e klasse door beslag te leggen
op de 2e plaats met een moyenne van 7,45.
Rob van Kampen eindigde als tweede bij de voorwedstrijden P.K. Libre 5e klasse. De finale volgt nog.
Tijdens de finale P.K. Libre 3e klasse is Ben Haverkamp als vijfde geëindigd. Wim Vruggink wist
in de finale P.K. Libre 2e klasse beslag te leggen op plek vier.
Jan Hendriks kwam opnieuw goed voor de dag nu tijdens de P.K. finale Bandstoten 1e klasse
door wederom beslag te leggen op een 2e plaats met het hoogste moyenne van alle deelnemers nl. 3,07.
Tijdens P.K. voorwedstrijden bandstoten 2e klasse kreeg Wim Vruggink een halve degradatie te
verwerken. Ben Haverkamp plaatste zich met een zesde plaats nog net voor de nog te spelen finale.
Laatstgenoemde kon zich tijdens voorwedstrijden driebanden niet handhaven en zakt nu definitief terug
naar de derde klasse. Jan Lenderink daarentegen bereikte de P.K. finale driebanden 1e klasse,
waarin hij als zesde eindigde.

2018-2019


Per september 2018 zijn we met 24 in competitieverband uitkomende leden begonnen aan de middag-
competitie. Dit is 3 biljarters meer dan vorig jaar. Team 1 en 2 speelden in poule A, team 3 in poule C,
team 4 in poule D en team 5 in poule E.
Iedereen heeft kwam gezondheid gelukkig dit seizoen tot een goed einde kunnen brengen.
De eindrangschikking in de dagcompetitie 2018/2019 is als volgt:
Team 1 uitkomend in poule A eindigde als eerste
Team 2 uitkomend in poule A eindigde als zevende
Team 3 uitkomend in poule C eindigde als negende
Team 4 uitkomend in poule D eindigde als twaalfde
Team 5 uitkomend in poule E eindigde als elfde
Omdat team 1 bestaande uit Jan Hendriks, Hans Evers, Rene Winkelman, Jan Lenderink en
Henk Meerbeek kampioen in de A poule werden, moesten ze aantreden tegen de kampioen
uit poule B. Dit was Gildehuis 3 en dit team trok aan het langste eind over 2 wedstrijden.
Vermeldenswaardig is nog dat zowel Jan Hendriks als Hans Evers kader 38/2 speelden in de
competitie en dit was nog niet eerder binnen één team voorgekomen bij het dagbiljarten.
Dit jaar namen 24 personen deel aan het 50 plus toernooi.
De uitslag van de finalemiddag was: 1. Jan Hendriks 30 punten 6,533, 2. Gerhard van Kampen 28 punten 3,117,
3. Wim ten Hove27 punten 1,180 en 4e Jan Masselink 21 punten 1.537
Wederom zijn er in het afgelopen jaar uitwisselingen geweest met de verenigingen W.S.S.
uit Westendorp en "den Ooiman" uit Doetinchem. Ook tussen Concordia 3 en de Veemarkt 2
is er recent nog vriendschappelijk gespeeld.
Afgelopen seizoen werden er weer diverse P.K. voorwedstrijden en/of finales in onze locatie gehouden.
Ook dit jaar verraste Jan Roelofsen de deelnemende spelers aan een finale  met een groepsfoto
met alle namen er op. Dit is inmiddels een Concordia '54 traditie aan het worden.
Jan Hendriks wist bij P.K. finale Libre 1e klasse de derde plek te bezetten.
Op 16 en 17 oktober 2018 werd de P.K. finale Libre 2e klasse gehouden in zaal Leemreis.
Wim Vruggink wist hier als vierde te eindigen.
Bij de P.K. voorwedstrijden Libre 3e klasse kwam Ben Haverkamp net tekort om
aan de finale te mogen deelnemen.
Rob van Kampen eindigde tijdens de P.K. finale Libre 5e klasse op een vijfde plaats.
Hans Evers moest tijdens de P.K. finale Bandstoten 1e klasse genoegen nemen met plek vijf.
Tijdens de voorwedstrijden was een moyenne van 2,802 voor Jan Hendriks onvoldoende
om door te dringen tot deze finale.
Ben Haverkamp wist knap als derde te eindigen bij de P.K. finale Bandstoten 2e klasse.
Bij de P.K. finale Driebanden 3e klasse gehouden bij de Veemarkt eindigde Gerard Versteege
fraai als tweede. Wim Vruggink werd hier derde.

2019-2020
Per september 2019 zijn we met 33 in competitieverband uitkomende leden begonnen aan de middag-
competitie. Dit zijn 9 biljarters meer dan het jaar ervoor, wat voor het overgrote deel is toe te schrijven
aan de samenvoeging met "de Keu" spelers.
Helaas gooide "corona" roet in alle competities en was 11 maart 2020 de laatste dag dat er gespeeld
mocht worden. Daardoor was laatstgenoemde datum het theoretische uitgangspunt om de eind-
standen voor de niet uitgespeelde competitie te bepalen.
De eindrangschikking in de dagcompetitie 2019/2020 is als volgt:
Team 1 uitkomend in poule A Libre eindigde als tweede, Team 2 uitkomend in poule A Libre eindigde als achtste
Team 3 uitkomend in poule C Libre eindigde als achtste
Team 4 werd met ruime voorsprong kampioen, maar doordat alle wedstrijden waren stilgelegd
heeft dit helaas geen vervolg gekregen. De kampioenen zijn:
Antoon Meerbeek, Gerard Versteege, Bert Masselink en teamleider Toon Stortelder.
Vermeldenswaardig is nog dat Gerard Versteege van de 15 gespeelde wedstrijden er 14 won
en alleen de laatste wedstrijd op 11 maart 2020 op 1 carambole verloor.
Team 5 uitkomend in poule D Libre eindigde als vijfde, Team 6 uitkomend in poule E Libre eindigde als elfde
Team 7 uitkomend in poule E Libre eindigde als negende, Team 8 uitkomend in poule F Driebanden eindigde als vierde
Evenals vorig seizoen speelden zowel Jan Hendriks als Hans Evers in team 1 Kader 38-2
Ook het 50 plus toernooi viel in 2020 ten prooi aan corona.
Uitwisselingen zijn er over en weer geweest met de verenigingen Slootermeer & Scholtenhof en de Veemarkt.
Ook afgelopen seizoen werden er weer diverse P.K. voorwedstrijden en/of finales in onze locatie
gehouden. Jan Roelofsen is inmiddels onze huisfotograaf geworden bij finale wedstrijden.
Wij merken van de deelnemers dat ze dit erg waarderen. Jan, bij deze hartelijk dank daarvoor.
Begin september 2019 was de PK finale Bandstoten 3e klasse bij Leemreis. Ulli Verheijen
van het Gildehuis ging met de eerste prijs richting Lobith.
Op 8 en 9 oktober was de PK finale Libre 2e klasse bij Thuvine in Duiven. In de laatste wedstrijd
tussen Willy Dierssen en Wim Vruggink was laatstgenoemde het eerst aan de eindstreep. In de
nabeurt maakte Willy de benodigde 4 caramboles en wist daardoor in punten gelijk te komen.
Door een beter carambole percentage wist hij Wim Vruggink naar de tweede plaats te verwijzen.
Op 11 en 12 december 2019 speelde Ben Haverkamp de PK finale Bandstoten 2e klasse bij de
Buitenmolen in Zevenaar. Ben wist helaas maar 1 wedstrijd te winnen en eindigde als laatste.
Bij de P.K. finale Driebanden 3e klasse gehouden op 17 en 18 december 2019 bij Leemreis
eindigde Gerard Versteege op de derde plaats. Wim Vruggink werd hier vierde.
Hans Evers speelde op 28 en 29 januari 2020 de PK finale Bandstoten 1e klasse bij de Buitenmolen
in Zevenaar. Hans wist met een moyenne van 2,33 de tweede plek in de eindrangschikking te bezetten.
Op 25 en 26 februari 2020 werd in ons spelershome de PK finale Libre 1e klasse gehouden.
Jan Hendriks toonde zijn nivo door met de hoofdprijs huiswaarts te keren. Over zijn behaalde
moyenne van 6,000 was Jan matig tevereden. Ook het toetje (Gewestelijke finale) is dit jaar
jammer genoeg om de inmiddels welbekende reden van de kalender gehaald.

2020 -2021

Vanwege Corona competities gestaakt, maar wel acht teams aangemeld. Ook vijftig plus toernooi is gecanceld

2021-2022

dag competitie Per september 2021 zijn we met 33 in competitieverband uitkomende leden begonnen aan de middag-
competitie, bestaande uit 7 Libre - en 2 Driebanden teams.
Helaas gooide "corona" opnieuw roet in alle competities en mochten we twee maanden niet biljarten.
Gelukkig kwam de controle over het virus net op tijd terug, zodat we de competitie nog uit konden
spelen, weliswaar ongeveer een maand later dan andere jaren. Het 50-plus toernooi kwam hierdoor
te vervallen.
De eindrangschikking in de dagcompetitie 2021/2022 is als volgt:
Team 1 uitkomend in poule A Libre eindigde als vijfde
Team 2 uitkomend in poule A Libre eindigde als achtste
Team 3 uitkomend in poule B Libre eindigde als negende
Team 4 uitkomend in poule C Libre eindigde als tiende
Team 5 uitkomend in poule D Libre eindigde als tweede
Team 6 uitkomend in poule E Libre eindigde als zesde
Team 7 uitkomend in poule E Libre eindigde als twaalfde
Team 8 uitkomend in poule F Driebanden eindigde als negende
Team 9 uitkomend in poule F Driebanden eindigde als achtste
vervolg Jaarverslag 2021 - 2022 BV Concordia'54
Team 5 lag op koers om kampioen te worden, echter werd de laatste wedstrijd tegen op dat
moment nummer 2 verloren en werden deze kampioen. Vermeldenswaardig is nog dat Gerard
Versteege van de 17 gespeelde wedstrijden er 15 wist te winnen.
Jan Hendriks (team 1) wist éénmaal zijn te maken 140 caramboles in 10 beurten bij elkaar te spelen.
Henk Vollema (team 4) ging zelfs éénmaal uit in 8 beurten. Jan Notten (team 2) presteerde hetzelfde,
notabene in de eerste wedstrijd van het seizoen tegen clubgenoot Hans Evers.
Begin september 2021 was de Districtsfinale PK Libre 4e klasse bij de Veemarkt te Doetinchem.
Gerard Versteege vertegenwoordigde onze vereniging waardig door de eerste plaats te
bemachtigen. Tijdens de Gewestelijke Finale bij Buitenmolen te Zevenaar moest Gerard,
ondanks hetzelfde aantal behaalde matchpunten als de winnaar, genoegen nemen met plek 3.
Ook afgelopen seizoen werden er weer diverse P.K. voorwedstrijden en/of finales in onze locatie
gehouden. Op 12 en 13 oktober speelde Ben Haverkamp de Districtsfinale PK Libre 3e klasse
in zaal Leemreis en wist deze na een spannende eindstrijd winnend af te sluiten. In de Gewestelijke
Finale te Hoogeveen eindigde Ben als tweede.
Op 12 en 13 oktober 2021 speelde Frans Notten de Districtsfinale PK Libre 2e klasse bij de
Buitenmolen in Zevenaar. Omdat Frans tijdens de voorwedstrijden in zaal Leemreis zeer sterk
speelde, waren de verwachtingen hooggespannen. Helaas kon Frans deze niet waarmaken en
eindigde als laatste.
Opnieuw bij Buitenmolen vond in oktober 2021 de Districtsfinale PK Libre 1e klasse plaats.
Jan Hendriks was daar onze troef en met de maximale score wist hij zijn tegenstanders voor
te blijven. Op 20 april 2022 werd op dezelfde tafels voor het Gewest gespeeld. Dat Jan hier
goed uit de voeten kon was bekend, alhoewel de laatste wedstrijd de spanning was te snijden.
Ook hier mocht Jan op de hoogste podiumplaats gaan staan en sloot deze wedstrijden af
met een algemeen moyenne van 8,400. Het vervolg komt binnenkort bij het Nederlands
Kampioenschap. We hopen dat Jan de ingeslagen weg kan doortrekken.

2022-2023

Jan Hendriks